XVIII конференција Библиотекарског друштва Србије После 2020: нове прилике и перспективе биће одржана у Крагујевцу, од 14. до 16. децембра 2021. године. Радни део конференције одржава се у хотелу „Крагујевац“ у центру града, који се препоручује свим учесницима за смештај током трајања конференције. Молимо да за резервације директно контактирате хотел:

Хотел „Крагујевац“, Краља Петра I бр. 18, 34000 Крагујевац
тел. +38134335811
https://www.hotelkragujevac.com/

За додатне опције смештаја организатори препоручују и следеће хотеле у близини места одржавања конференције:

https://www.hotelzelengora.com/

https://industrial.rs/

https://www.hotelpresident.rs/

https://www.hotelema.rs/

https://hotelking.rs/

http://www.zenevalux.com/ 

http://www.hotelviva.rs/

За више информација о смештају у Крагујевцу, као и о знаменитостима града, препоручујемо Градску туристичку организацију Крагујевца, https://gtokg.org.rs/

Туристичка карта Крагујевца

Skip to content